Pravidla - živá hra

Pravidla živé hry

AMERICAN ROULETTE

V Casinu Mariner se hraje jednonulová americká ruleta. Maximální počet hráčů u stolu je 6, minimální sázka na číselné kombinace je 10,- Kč a maximální sázka na  vnější vlastnosti je 36.000,- Kč. Buy in do hry není nijak omezen. Hráči mají v průběhu hry veškeré nápoje a občerstvení (raut) zdarma. 

 

PRAVIDLA HRY AMERICAN ROULETTE

Ruleta je zařízení vytvořené k jasnému vymezení náhodných čísel, od 0 do 36. Je vyrobena ze dvou hlavních částí , pevné netočivé hluboké mísy a pohyblivého rotujicího cylindru ( separátoru, talíře ) V otáčivé části je 37 drážek ( jamek, dolíčků, zarážek, chlívků ). Kulička, která je vhozena do mísy proti směru rotace separátoru svým dopadem jasně označí výherní číslo dané hry. Čísla ( kromě nuly ) jsou podle svých vlastností a velikosti rozdělena na červená a černá, sudá a lichá, malá a velká. Dále na čísla v prvním, druhém a třetím tuctu, a první, druhé a třetí koloně. Cílem hry je určit vítězné číslo, nebo jednu z jeho vlastností před dopadem kuličky. Podle toho z jakou přesností je tento princip náhodnosti předem určen jsou jasně dané výplatní poměry pro tyto jednotlivé události. Tipování čísla ( druh sázky ) či některých z jeho vlastností se provádí umístěním žetonů na hrací stůl, popřípadě hlášenou sázkou přímo u krupiéra.

 

Typy sázek:

 • sázka na jedno číslo (straight up) vyplácí se 35:1
 • sázka na dvě čísla (split) vyplácí se 17:1
 • sázka na 3 čísla (street) vyplácí se 11:1
 • sázka na 4 čísla (corner) vyplácí se 8:1
 • sázka na 6 čísel (sixline) vyplácí se 5:1
 • sázka na tucet nebo kolonu vyplácí se 2:1
 • sázka na barvu
 • lichá a sudá
 • velká a malá čísla vyplácí se 1:1

Po dopadu koule krupier zřetelně označí vítězné číslo. Žetony, které nejsou vsazeny na toto číslo nebo jeho vlastnosti prohrávají, ostatní žetony, umístěné na vítězné číslo a jeho vlastnosti jsou na hracím stole ponechány a vyplaceny v patřičném poměru. V případě, že je jako vítězné označené číslo 0, všechny žetovy vsazené na vlastnosti čísel prohrávají.

 

JAKÉKOLIV NEJASNOSTI A STÍŽNOSTI NA PRŮBĚH HRY ŘEŠÍ MANAŽER CASINA A JEHO ROZHODNUTÍ JSOU KONEČNÁ!


BLACK JACK

V Casinu Mariner se hraje evropská verze Black Jacku. Maximální počet hráčů u stolu je 6, minimální sázka na jednu hru je 50,- Kč, maximální sázka na jednu hru je 1.000,- Kč. Buy in do hry není nijak omezen. Hráči mají v průběhu hry veškeré nápoje a občerstvení (raut) zdarma. 

PRAVIDLA HRY BLACK JACK

Základním výchozím pravidlem Black Jacku je získat v rozdaných kartách 21 nebo méně bodů. Protihráčem je osoba rozdávající karty (dealer), karty ostatních hráčů nejsou podstatné, protože na Váš výsledek nemají vliv.

Před rozdáním karet si hráči musí vsadit na karty, které dostanou. Sází se vložením sázky na vyznačenou plochu v přední části hracího stolu. Poté dealer rozdá po dvou kartách každému z hráčů a dvě karty sobě (jednu ze svých karet ponechá lícem vzhůru a druhou lícem dolů). Figurové karty (král, královna a kluk) mají hodnotu 10 bodů, eso 1 bod nebo 11 bodů. Hráč si může zvolit, jestli bude eso počítat za 1 bod nebo 11 bodů a tuto hodnotu může libovolně měnit za podmínky, že celková hodnota jemu rozdaných karet nepřesáhne 21 bodů. Veškeré ostatní karty se počítají podle své nominální hodnoty. V případě vyhrané sázky se vyplácí výhra v poměru 1:1.

"BLACK JACK":
Pokud mezi prvními dvěma kartami kteréhokoli z hráčů je eso v kombinaci s desítkou nebo jakoukoli figurovou kartou, hráč vítězí. Pokud má však kombinaci Black Jack i dealer, nastává remíza a hráči získávají nazpět celou vsazenou částku. Vítězi kola je vyplacena sázka v poměru 3:2.

"HIT" nebo "STAND" ("BRÁT DALŠÍ KARTU" nebo "STÁT"):
Povel HIT znamená, že hráč si vyžádá další kartu (svůj požadavek dává hráč najevo třením karet o stůl nebo jiným podobným pohybem). STAND znamená, že nejsou požadovány žádné další karty (hráč umístí své karty pod sázku nebo pohybuje rukou směrem shora dolů). Pokud si hráč vyžádá další kartu a "přestřelí" (tj. přesáhne 21 bodů), odkrývá okamžitě své karty a prohrává sázku.

"DOUBLE" ("ZDVOJNÁSOBENÍ SÁZKY"):
Hráč může zdvojnásobit sázku na dvě první karty a vzít si další kartu k vylepšení již držených karet. Přijetím dodatečné karty hráčův tah končí.

"SPLIT"("DĚLENÍ PÁRŮ"):
Jsou-li první dvě karty hráče párové, může je rozdělit do dvou oddělených listů, vsadit na ně stejnou částku a hrát každý z nich zvlášť. K esům je možné přiložit pouze jednu dodatečnou kartu. Po rozdělení se A a 10 počítá jako 21, ne jako Black Jack.

"INSURANCE" ("POJIŠTĚNÍ"):
Pokud je odkrytou kartou dealera eso, může se hráč pojistit sázkou do výše poloviny jeho původní sázky. Pokud je další kartou dealera 10 nebo kterákoli figurová karta, hráč vyhrává v poměru 1:1. Jakákoli jiná karta znamená výhru pro dealera. 

Dealer je povinen brát další kartu, pokud je hodnota jeho karet 16 bodů, a stát, pokud dosáhl 17 bodů!

 

JAKÉKOLIV NEJASNOSTI A STÍŽNOSTI NA PRŮBĚH HRY ŘEŠÍ MANAŽER CASINA A JEHO ROZHODNUTÍ JSOU KONEČNÁ!


EASY HOLD'EM POKER

V Casinu MARINER se hraje casinová verze Easy Hold'em Pokeru. Maximální počet hráčů u stolu je 6, minimální sázka na jednu hru je 50,- Kč, maximální sázka na jednu hru je 1.000,- Kč. Buy in do hry není nijak omezen.

Podstatou této karetní hry je hra hráče/-ů proti dealerovi (kasinu). Hraje se vždy s balíčkem 52 karet ve čtyřech barvách: kříže (clubs), káry (diamonds), srdce (hearts), piky (spades) v hodnotách eso (Ace), král (King), královna (Queen), kluk (Jack), 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 a 2 .

Karetní hra se uskutečňuje prostřednictvím krupiéra (dealera) s jedním balíčkem karet 52ks. Při hře je dozor prováděn inspektorem nebo managerem provozovny.

Aby se hráč mohl zúčastnit hry, musí vsadit Ante. Ante definuje výši sázky i pro všechny následující sázky v průběhu hry. Všechny tyto sázky musí být ve stejné výši, jako je Ante. Po vsazení Ante obdrží každý hráč dvě karty, stejně tak jako bank, karty banku jsou otočeny tak,aby je hráči neviděli.

Preflop:

Pokud chce hráč pokračovat ve hře, musí vsadit sázku na Flop (ve stejné výši jako Ante). Důležité:Dealer musí dát pozor, aby každý hráč, který chce pokračovat ve hře,vsadil sázku na Flop. Pokud hráč nechce ve hře pokračovat, pasuje svoji sázku a prohrává Ante.

Flop:

Dealer spálí jednu kartu a rozdá tři karty na Flop tak,aby je všichni hráči viděli. Každý z hráčů má možnost rozhodnout se, zda vsadí sázku na Turn, nebo zda jen potvrdí, že hraje dál bez vsazení Turn (tzv. čekuje sázku). Pokud chce hráč vsadit na Turn, přisadí částku ve výši Ante.

Turn:

Po ukončení tohoto kola sázení,spálí dealer jednu kartu a otevře kartu na Turnu. Opět se zopakuje stejný postup sázení jako na Flop.Pokud si hráč přisadí, vsadí sázku na pozici River.

River:

Po té, co je ukončeno kolo sázení na River, spálí dealer jednu kartu a otevře kartu na pozici River. Možnost dalších sázek je u konce. V tuto chvíli otevře dealer obě karty banku. Jak hráč, tak bank hraje s pěti nejlepšími kartami. Pokud hráč své karty zahodí, dealer je nekontroluje, pouze vezme sázku. Pokud jsou karty hráče vyšší než karty banku, budou všechny pozice Flop,Turn a River vyplaceny v poměru 1:1.

V případě, že má hráč minimálně postupku a jeho karty jsou lepší než karty banku, budou vyplaceny pozice Flop, Turn, River i Ante v poměru 1:1

Důležité:

Hráči se nesmí o svých kartách vzájemně informovat ani si je ukazovat!!!

Karty musí ležet na stole zakryté!!!

Minima a maxima hry.

Ante min. 50CZK – max. 1000CZK

Na všechny pozice se sází stejně velká sázka jako na Ante.

Výherní kombinace (od nejvyšší)

Royal Flush (sestava karet 10 – J – Q – K – A od stejné barvy)

Straight Flush (jakákoliv postupka stejné barvy)

Quads (jakékoliv čtyři karty stejné barvy)

Full house (jedna dvojice a jedna trojice)

Flush (pět různých karet stejné barva)

Straight (jakákoliv postupka bez ohledu na barvu)

Trojice (Trips) (jakékoliv tři karty stejné barva)

Dva páry (dvakrát jakékoliv dvě karty stejné hodnoty)

Jeden pár (jakékoliv dvě karty stejné hodnoty)

Nejvyšší karta

Sestavování výherních kombinací

Výherní kombinace se sestavují z pěti karet, které se vybírají ze dvou karet, jež má dealer a hráč v ruce, a z pěti společných karet (Community card) na stole. Postupuje se následovně. Nejprve se vyberou karty, které tvoří pokerovou kombinaci (pár, trojice atd.), které se doplní nejvyššími kartami z ruky i na stole.

Hráč tedy může sestavit výherní kombinaci z:

1. obou karet v ruce a tří karet na stole

2. jedné karty v ruce a čtyř karet na stole

3. žádné karty v ruce a pěti karet na stole

Kicker

Kicker je karta, která rozhoduje o vítězi, jestliže má hráč/-i a dealer stejnou výherní kombinaci. Kicker je nejvyšší karta, která není vázána v žádné pokerové kombinaci a která doplňuje pětici vybraných karet. Kicker může být vybrán jak z karet v ruce, tak z karet společných. S kickerem se setkáte, pokud máte v ruce čtveřici (four of a kind), trojici (three of a kind), dva páry (two pair), pár (pair) nebo pouze vysokou kartu (high card). V případě postupky (straight), barvy (flush), postupky v barvě (royal a straight flush) a full house se kicker nevyskytuje, rozhoduje nejvyšší karta v kombinaci.

JAKÉKOLIV NEJASNOSTI A STÍŽNOSTI NA PRŮBĚH HRY ŘEŠÍ MANAŽER CASINA A JEHO ROZHODNUTÍ JSOU KONEČNÁ!


POKER TEXAS HOLD'EM 

V Casinu MARINER se hraje poker NL Texas Hold'em – cash game i pokerové turnaje. Kapacita stolů je 50 hráčů.

Pořadí výherních kombinací od nejslabší:

 • nejvyšší karta
 • jeden pár
 • dva páry
 • trojice
 • postupka
 • barva
 • trojice a dvojice
 • čtveřice
 • postupka v barvě

 

V případě shody rozhoduje výše karet u výherních kombinací.

Pokerové turnaje – kasino je oprávněno vybírat startovné (fee) do pokerových turnajů do výše 10 % vkladu do hry, popř. odebírat při turnajích 3-10 % z částky určené na výhry. Změny blindů na turnajích probíhají zpravidla po 15-30 min. Struktura blindů je zpravidla: 25/50, 50/100, 75/150, 100/200, 150/300, 200/400, 300/600, 400/800, 600/1200, 800/1600, 1000/2000, 1500/3000, 2000/4000, 3000/6000, 4000/8000, 6000/12000, 8000/16000, 10000/20000 ...

 

 Veškeré turnajové garance jsou platné při účasti minimálně 18 hráčů do začátku přestávky (bez započtení reentry)!!!

Cash game - hraje se sblindy 10/25, 25/50 nebo 50/100. Buy-in je u 10/25 min. 1000 - max. 5.000 Kč, u 25/50 min. 2.000 - max. 10.000 Kč a u 50/100 min. 4.000 - max. 20.000 Kč. Kasino je oprávněno vybírat poplatek Rake ve výši u 10/25  - 5% z potu nad 200 Kč, max. 200 Kč;. u 25/50  -5% z potu nad 200 Kč max. 200,- Kč a 50/100 - 5% z potu nad 400 Kč, max. 300 Kč.

 

PRAVIDLA HRY PŘI TURNAJÍCH

 1. Karty a žetony musí být vidět po celou dobu hry. Žetony nejvyšší hodnoty musí být umístěny vpředu nebo na ostatních žetony nižší hodnoty.
 2. Při „raise“ (zvyšování sázky) si hráč připraví počet žetonů před čarou a najednou je posune za čáru. Odsypávání nebo postupné přihazování není dovoleno. „Raise“ bude v tomto případě považován za „call“ („raise“ je minimálně dvojnásobek předcházející částky).
 3. Pokud si hráč vsadí mimo pořadí, sázka zůstává, v sázení se pokračuje dále ve správném pořadí a vsazené žetony se nevracejí.
 4. všechny sázky typu „call, raise, re-raise, all-in“ musí být oznámeny zřetelně a nahlas. Pokud hráč vsadí žeton vyšší hodnoty než je současná sázka bez zřetelného oznámení „raise, re-raise“, je sázka považována za „call“ a zbytek žetonů je hráči vrácen.
 5. Pokud hráč položí karty za čáru, je to fold a pokud se dealer těchto karet dotkne, karty už nejde vrátit. Povinnost každého hráče je chránit si své karty.
 6. Otočení jedné nebo obou karet bez vyzvání dealera znamená fold.
 7. Karty musí zůstat v průběhu hry na stole. Na karty se hráč musí dívat opatrně tak, aby je neukazoval ostatním hráčům. Pokud během hry zvedne hráč karty ze stolu a podívá se na ně způsobem, z něhož je pravděpodobné, že je mohli vidět i ostatní hráči, jsou jeho karty automaticky fold.
 8. Pokud hráč při zahození karet úmyslně ukáže jednu nebo obě karty a ovlivní tak pokračování hry, je to vážné porušení pravidel.
 9. Když po hráč po hře ukážete karty jednomu z hráčů, musí je potom ukázat všem ostatním hráčům. Karty může otočit i dealer.
 10. První ukazuje karty ten hráč, který naposled vyvolal akci.
 11. Pokud hráč dohrál, musí odsednout od stolu.
 12. V případě, že hráč odstoupil ze hry, je zakázáno se jakkoliv vyjadřovat ke hře nebo ovlivňovat hráče.
 13. Při turnaji se nesmí odnášet žetony ze stolu a to ani v době přestávky.
 14. Hráči si nesmějí mezi sebou půjčovat žetony ani je během hry stahovat ze stolu.
 15. Hráč je povinen hrát se všemi žetony, které má na stole.
 16. Pokud hráč nesedí u stolu, dealer není povinen hráče ke stolu volat ani na něho čekat. Při nepřítomnosti hráče u stolu a po rozdání druhé karty na jeho místo, jsou tyto karty automaticky fold.
 17. Když je hráč ve hře (má karty), neměl by odejít od stolu, pokud není na řadě.
 18. Nadávání a urážení personálu a ostatních hráčů je považováno za vážné porušení pravidel.
 19. Při porušení pravidel při turnaji má manager právo uložit 10 minut sit-out.
 20. Hráči, kteří se rozhodnou v dané hře již nepokračovat (fold), nesmí do ukončení této hry říct, ani ukázat své karty ostatním hráčům.
 21. Finálový stůl začíná při devíti hráčích.

PRAVIDLA HRY PŘI CASH GAME

 1. Při cash game platí přiměřeně všechny body, uvedené v článku PRAVIDLA HRY PŘI TURNAJÍCH.
 2. Výše blind sázek a druh hry (no-limit, pot-limit) je stanoven vždy před započetím cash game a na daném stole platí po celý průběh večera.
 3. Hráči nejsou oprávněni kritizovat herní styl jiných hráčů u stolu, ani jiným způsobem narušovat průběh hry. V opačném případě mohou být ze hry vyloučeni.
 4. Každý hráč se může kdykoliv rozhodnout opustit stůl a proměnit si žetony na peníze. Pokud se však hráč rozhodne vrátit se do 120 minut zpět ke stolu, je povinen začínat se stejným množstvím žetonů, se kterým stůl opouštěl.
 5. Jako první ukazuje karty hráč, který vykonal poslední akci (sázku). Pokud ostatní hráči uznají, že je jejich kombinace horší, mohou karty složit bez toho, aby je museli ukázat ostatním hráčům. 

JAKÉKOLIV NEJASNOSTI A STÍŽNOSTI NA PRŮBĚH HRY ŘEŠÍ MANAŽER CASINA A JEHO ROZHODNUTÍ JSOU KONEČNÁ!